Thanh toán Bảo Kim chrome extension

Version: 1.0.17
By: it
Thanh toán Bảo Kim
Công ty cổ phần thương mại điện tử Bảo Kim
0.00 Based on 0 user rates

What is Thanh toán Bảo Kim?

Thanh toán Bảo Kim is a accessibility chrome extension. it's a free extension , it has 8 active users since released its first version, it earns an average rating of 0.00 from 0 rated user, last update is 16 days ago.


What’s new in version 1.0.17?

        Chức năng chính của tiện ích: Lấy dữ liệu đơn hàng tại website để gửi về cổng thanh toán của Bảo Kim để tạo một mã thanh toán QR cho người dùng thanh toán.
Người dùng cần được sự cho phép sử dụng dịch vụ của Bảo Kim mới có thể sử dụng được tiện ích.
Tiện ích chỉ hoạt động trên nền tảng nhanh.vn
Ưu điểm:
- Nhanh chóng, tiện lợi cho các khách hàng của nhanh.vn thanh toán qua mã thanh toán QR code
- Dễ dàng sử dụng cho mọi người dùng
Mô tả: 
- Khi cài đặt tiện ích, người dùng được kiểm tra quyền sử dụng thông qua API của Bảo Kim
- Tiện ích thêm một button vào website
- Người dùng thực hiện nhấn nút để thực hiện lấy mã thanh toán từ Bảo Kim một cách nhanh chóng      

How to install Thanh toán Bảo Kim?

You could download the latest version crx file or older version files and install it.


Preview of Thanh toán Bảo Kim


Technical Features:

 • Latest Version: 1.0.17
 • Requirements: Windows Chrome, Mac Chrome
 • License: Free
 • Latest update: Tuesday, March 14th, 2023
 • Author: it

Thanh toán Bảo Kim Available languages:

Tiếng Việt.


FAQ