VietnamAli - Công cụ đặt hàng chuyên nghiệp chrome extension

Version: 1.0
VietnamAli - Công cụ đặt hàng chuyên nghiệp
Công cụ Đặt hàng VietnamAli hỗ trợ bạn lựa chọn sản phẩm từ 3 trang TMĐT từ Trung Quốc
0.00 Based on 0 user rates

What is VietnamAli - Công cụ đặt hàng chuyên nghiệp?

VietnamAli - Công cụ đặt hàng chuyên nghiệp is a shopping chrome extension. it's a free extension , it has 0 active users since released its first version, it earns an average rating of 0.00 from 0 rated user, last update is 54 days ago.


What’s new in version 1.0?

        Công cụ hỗ trợ đặt hàng trực tuyến của VietnamAli trình duyệt Chrome & Cốc Cốc là công cụ hỗ trợ giúp khách hàng có thể đặt hàng trực tuyến hàng triệu sản phẩm phong phú dễ dàng hơn từ những website Thương Mại Điện Tử lớn của TQ

Hướng dẫn sử dụng: 
Công cụ hỗ trợ đặt hàng của VietnamAli những website Thương Mại Điện Tử lớn của TQ.
Bước 1: Tải công cụ
Bước 2: Đi tới link bạn cần đặt hàng từ các trang TMĐT
Bước 3: sau khi đồng ý thêm hết hàng vào giỏ, bạn click vào chữ "về giỏ hàng" chọn kết đơn các shop cần đặt

Screenshots:
Hình 1: Hình ảnh chi tiết sản phẩm và công cụ đặt hàng.
Hình 2: Hình ảnh cho vào giỏ hàng thành công bằng công cụ đặt hàng.
Hình 3: Hình giỏ hàng sau khi đã được cho sản phẩm vào giỏ bằng công cụ đặt hàng.      

How to install VietnamAli - Công cụ đặt hàng chuyên nghiệp?

You could download the latest version crx file or older version files and install it.


Preview of VietnamAli - Công cụ đặt hàng chuyên nghiệp


Technical Features:

 • Latest Version: 1.0
 • Requirements: Windows Chrome, Mac Chrome
 • License: Free
 • Latest update: Saturday, December 17th, 2022
 • Author: nhaphangtrungquoc16

VietnamAli - Công cụ đặt hàng chuyên nghiệp Available languages:

Tiếng Việt.


FAQ