Dorsata(Chrome Extension Publisher)

Publisher Dorsata has published 1 extension, based on 2 users' rates, Dorsata's average rating is 5.00, which is ranked #34837 overall extension publishers.
More than 10,000 users has installed their extension, which is rank #5,834 overall extension publishers.

Who is Dorsata?

Dorsata is a browser extension publisher, most of their extensions are productivity extension.


Extensions from Dorsata

FAQ