Sandri sro(Chrome Extension Publisher)

Publisher Sandri sro has published 1 extension, based on 12 users' rates, Sandri sro's average rating is 3.42, which is ranked #15853 overall extension publishers.
More than 4,000 users has installed their extension, which is rank #9,036 overall extension publishers.

Who is Sandri sro?

Sandri sro is a browser extension publisher, most of their extensions are productivity extension.


Extensions from Sandri sro

FAQ