Kiểm tra thẻ CCCD/bảo hiểm y tế chrome extension

Version: 1.0.6.3
Kiểm tra thẻ CCCD/bảo hiểm y tế
Kiểm tra thẻ CCCD/bảo hiểm y tế HPG 2019
5.00 Based on 11 user rates

What is Kiểm tra thẻ CCCD/bảo hiểm y tế?

Kiểm tra thẻ CCCD/bảo hiểm y tế is a accessibility chrome extension. it's a free extension , it has 1,000+ active users since released its first version, it earns an average rating of 5.00 from 11 rated user, last update is 227 days ago.


What’s new in version 1.0.6.3?

        Kiểm tra thẻ Căn cước công dân và thẻ bảo hiểm y tế.
Hỗ trợ nhân viên y tế nhập liệu nhanh và chính xác trên hệ thống VNPTHIS.
Hệ thống sẽ lấy 3 thông tin: họ tên, mã thẻ, ngày sinh trên thẻ bảo hiểm y tế của bệnh nhân sau đó sẽ so sánh thông tin này với cổng của bảo hiểm y tế(đơn vị phát hành thẻ bảo hiểm và thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế) nhằm giảm thiểu sai sót thông tin bệnh nhân, giảm thiểu việc lạm dụng thẻ bảo hiểm y tế.
version: 1.0.0.5 -cập nhật trạng thái thông tuyến BHYT.
version: 1.0.0.6:
-Cập nhật thêm thông tin thẻ CCCD và form tiếp nhận nếu quét mà thẻ cccd.
-Thêm tìm kiếm bệnh nhân theo tên địa chỉ, hoặc mã thẻ BHYT.
version: 1.0.0.7: -Thêm tìm kiếm theo ngày.
version: 1.0.0.8: -Thêm danh sách xuất dược
version: 1.0.0.9: -Thêm nội trú và BANT
version: 1.0.1.0: - Chỉnh sửa tìm khám ngoại trú
version: 1.0.1.1: - Chỉnh sửa tìm => link sang tiếp nhận và log chương trình
version: 1.0.1.2: - Thêm combox đến ngày, do tìm kiếm ngoại trú không thể qua 2 tháng
version: 1.0.1.4: - Thêm tính năng đơn vị 31021.
version: 1.0.1.5: - Sửa CSS ngày tìm kiếm.
version: 1.0.1.6: - Sửa tự điền ttbhyt khi tiếp nhận nội trú, BANT và ẩn 1 số nút mã tỉnh TP 79 và 31.
version: 1.0.1.7: - Sửa ẩn 1 số nút mã tỉnh TP 84.
version: 1.0.1.8: - Sửa thêm cảnh báo
"Đề nghị BS khi có kết quả cận lâm sàng
sau đó kê thuốc rồi mới hoàn tất khám.
Khi chỉnh sửa thuốc,CLS bệnh nhân đã khám,
đề nghị chọn hoàn tất lại."
 toàn bộ Hải Phòng.
version: 1.0.1.9: sửa kt trong khám nội trú, bant, chuyển cls BHYT, ... đơn vị 31021 
version: 1.0.2.0: ẩn lưới thuốc thuốc khi bn đã hoàn tất khám mà chưa chọn sửa, nhưng sửa trên lưới. 
version: 1.0.2.1-2: sửa tính năng đơn vị 31021.
version: 1.0.2.3: Thêm nút xuất excel ở phần tìm kiếm. và xuất dsbn dơn vị 31021
version: 1.0.2.4: Thêm cập nhật thời hạn đủ 5 năm của thẻ BHYT .
version: 1.0.2.5: chỉnh sửa không cho tự động nhẩy ngày khi di chuột vào ô từ ngày BHYT.=>Thêm nút "Sửa TN" để cho sửa từ ngày BHYT. 
version: 1.0.2.7: Sửa đúng tuyến, thông tuyến, nghề nghiệp của Hưng Yên
version: 1.0.2.8: Sửa xuất excel,.. xuất báo cáo đầy đủ form /dsbnravien
version: 1.0.2.9: chỉnh sửa mã đơn vị xuất dược,...
version: 1.0.3.0: thêm chọn khoa tại hosobenhan, và click vào dòng phiếu điều trị để in phiếu điều trị
version: 1.0.3.1: Chỉnh sửa tên khoa tại hosobenhan và thông báo
version: 1.0.3.2: Chỉnh sửa nút thêm đơn vị 83997 và chỉnh lỗi quét thẻ cccd bị đóng trình duyệt
download trình nhận quét thẻ cccd tại link https://drive.google.com/file/d/1DEaEiSf1bwve02x6NNER_V2upZFCrD1G/view?usp=sharing
version: 1.0.3.3: sửa lỗi quét thẻ trên addon.
version: 1.0.3.4: bỏ bootstap sửa lỗi form /AGG_baocaosoluotcls
version: 1.0.3.5: ẩn nút chỉ định cls form tiếp nhận các đơn vị mã 79xxx
version: 1.0.3.6: chỉnh bỏ ẩn nút chỉ định cls form tiếp nhận 03 đơn vị mã 79 và sửa lỗi nhấn thêm quét cccd = tool .exe
version: 1.0.3.9 : tìm kiếm bệnh nhân khám ngoại trú xuất ra excel có trường CCCD, /dsbnravien xuất bỏ null trường CCCD,SĐT
version: 1.0.4.0 : thêm nút sửa đến ngày, nơi đăng ký khám ban đầu thẻ BHYT.
version: 1.0.4.1 : Thêm thiết lập phòng form khambenhngoaitru
version: 1.0.4.2 : gõ đủ họ tên, ngày tháng năm sinh và thẻ cccd ở ô quét thẻ BHYT rồi chọn KTthẻBHYT sẽ tự điền số cmt, thêm thiết lập phòng tại kiểm tra bảng kê và viện phí.
version: 1.0.4.3: Thêm cách hiển thỉ khi kiểm tra thẻ, thêm thiết lập phòng cho viện phí
version: 1.0.4.4: Thêm tự động lưu khi chọn check cách hiển thỉ khi kiểm tra thẻ, và enter ô sobhyt thì kiểm tra thẻ.
version: 1.0.4.5: Bỏ ktra thông tuyến Hưng Yên.
version: 1.0.4.6: Sửa lỗi sobhyt null.
version: 1.0.4.7: sửa lỗi ktra trong khám bệnh và bản kê
version: 1.0.4.8: sửa lỗi excel 31021.
version: 1.0.4.9: thêm người liên hệ khi tìm kiếm nội trú
version: 1.0.5.1: Thêm lấy thông tin bệnh nhân nhập viện (người liên hệ) cho đơn vị 62xxx
version: 1.0.5.6: Thêm xuất dữ liệu /don-thuoc-dien-tu-cau-hinh
version: 1.0.5.9: Thêm cảnh báo đúng tuyến, thông tuyến, trái tuyến.
version: 1.0.6.0: Sửa tuyến trên khám tuyến dưới => trái tuyến
version: 1.0.6.1: bỏ ô quét the cccd và đồng nhất với ô thẻ bhyt His      

How to install Kiểm tra thẻ CCCD/bảo hiểm y tế?

You could download the latest version crx file or older version files and install it.


Preview of Kiểm tra thẻ CCCD/bảo hiểm y tế


Technical Features:

 • Latest Version: 1.0.6.3
 • Requirements: Windows Chrome, Mac Chrome
 • License: Free
 • Latest update: Monday, April 24th, 2023
 • Author: Trung tâm điện tử Đại Thành

Kiểm tra thẻ CCCD/bảo hiểm y tế Available languages:

Tiếng Việt.


FAQ


Reviews of kiểm tra thẻ cccd/bảo hiểm y tế:


Mr Dương July 12th, 2022
Mr Dương

phát triển thêm trong giao diện tiếp nhận tự động kiểm tra thẻ bhyt khi bấm enter tại ô ngày tháng năm sinh nữa thì ok


Tran Van Huan May 10th, 2022
Tran Van Huan

Rất tốt

Read more review & comments of kiểm tra thẻ cccd/bảo hiểm y tế